P r z e s t r z e ń

Psychoterapia i rozwój osobisty

Zapraszam Cię do przestrzeni rozwoju,
do spotkania ze sobą
poprzez psychoterapię w nurcie jungowskim.

Psychoterapia w nurcie psychologii jungowskiej jest zachętą do osobistego spotkania i przeżycia tego, co w człowieku jest głęboko ukryte;  jej celem jest uczynienie świadomym tego, co dotychczas pozostawało schowane w naszym wnętrzu. Odkrywanie nieświadomych postaw i wzorców funkcjonowania zwiększa samoświadomość, poszerza pole samostanowienia i sprzyja wprowadzeniu zmiany. Możliwe staje się pełniejsze życie w teraźniejszości oraz poczucie większej integracji wewnętrznej.

Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.

C.G.Jung