O mnie

Marta Oraczko

Prowadzę psychoterapię opartą na psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga (psychoterapia jungowska). Bliskie jest mi podejście psychoanalityczne oraz psychodynamiczne. Korzystam też z elementów terapii Gestalt.


Pracuję z osobami, które doświadczają zaburzeń lękowych i innych o podłożu nerwicowym, zaburzeń depresyjnych, dolegliwości psychosomatycznych oraz z zaburzeniami osobowości. A także z każdym, kto pragnie bardziej zrozumieć siebie lub odczuwa jakiś rodzaj braku w swoim życiu.


Towarzyszę w drodze, tworzę wspierającą przestrzeń, szanuję indywidualność każdej osoby. 

Psychoterapia to swoista relacja służąca procesowi alchemicznej, stopniowej przemiany- momentami poruszającej, czasem trudnej, ale i fascynującej. Wymaga jednak Twojego osobistego zaangażowania. 


Na sesjach zachęcam do głębszego przyglądania się problemom oraz do zajmowania się treściami ukrytymi w nieświadomości. Korzystam z analizy snów, pracy z wyobraźnią, rysunkiem oraz z uważności skierowanej na sygnały i odczucia płynące z ciała. Ufam, że trudne sytuacje czy kryzysy życiowe są wezwaniem do rozwoju osobistego, który może trwać przez całe życie.

 

Jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii jungowskiej organizowanego przez Stowarzyszenie Analityków Jungowskich (SAJ) we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologii Analitycznej (4-ty rok szkolenia). Program kursu podlega akredytacji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologii Klinicznej, zgodnej z wymogami NFZ, spełnia również wymogi Polskiej Rady Psychoterapii.

Ukończyłam też Roczny program psychoterapeutyczny – Staż Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie.


Postrzegam człowieka wielowymiarowo. Uczestniczyłam w kursach pracy z ciałem (m.in. analiza lowenowska, kurs masażu polinezyjskiego, taniec 5Rytmów) oraz medytacyjnych (MBSR 8 tyg. kurs Mindfulness, odosobnienia wg tybetańskiej tradycji Bon), co pozwala mi lepiej rozumieć powiązania między ciałem, emocjami, umysłem.


Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Analitycznej (PTPA) i pracuję pod regularną superwizją u certyfikowanego superwizora -analityka jungowskiego (IAAP).


Z wykształcenia bazowego jestem magistrem Filologii Romańskiej.

Prywatnie jestem mamą, partnerką i kobietą w drodze do urzeczywistnienia pełni miłości w swoim życiu.

 
 Więcej o jednostkach szkolących i nurcie jungowskim:

Poznaj wszystkie teorie, naucz się wszystkich technik, ale kiedy dotykasz duszy człowieka, bądź tylko inną ludzką duszą.

C.G. Jung